Psykisk & social rehabilitering

Vårt mål är att våra klienter ska utvecklas som individer, som medmänniskor och som samhällsmedborgare. Det primära är att uppnå en förbättrad psykisk hälsa med ökad självkänsla och tillit. Tiden hos oss ska ge möjlighet till psykisk- och social rehabilitering, som syftar till att öka förmågan till ett självständigt och sunt liv.

Individualiserad vård

Medicinsk psykiatrisk behandling är utgångspunkten för de flesta av våra behandlingar. Genom bedömning och råd från vår läkare skaffar vi oss en grund för att kunna behandla varje klient på ett säkert och kompetent vis.

Missbruk & målgrupp

På Hillringsbergs Rehabcenter för män finns det plats för dig som är över 18 år och har något av följande problem:

Missbruk med alkohol och droger

Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Psykiskt lidande eller sjukdomar

Kriminellt förflutet

One of Sweden’s Most Peaceful Nature Reserves.

Copyright New York Times

Hillringsbergs HVB är vackert beläget 3,5 mil utanför Arvika och 7 mil från Karlstad, Värmland. Strax brevid ligger Glaskogen som har blivit internationellt omnämnt för sin enastående natur. New York Times kallar Glaskogen för ett av Sveriges fridfullaste naturreservat.

Våra kompetens­områden

Urval av diagnoser som vi arbetar med och våra val av behandling.

Depression ADHD Högfungerande autism Alkohol- och drogmissbruk Ångest Schizofreni och andra psykotiska tillstånd Samsjuklighet / Dubbeldiagnos