Till socialsekreterare som söker
ett behandlingshem i Värmland

Hillringsbergs Rehabcenter är ett specialiserat behandlingshem med inriktning mot samsjuklighet, missbruk och psykiatriskt lidande/sjukdom. Vi tar emot placeringar av män över 18 år med missbruksproblematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykiska sjukdomar och/eller kriminellt förflute

Vi tar emot klienter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Behandlingshemmet har 8 platser totalt och vi tar emot klienter från hela Sverige.

Boendet

Som klient på Hillringsberg får du tillgång till ett behandlingshem och ett träningsboende.

På behandlingshemmet “Havanna” bor klienterna mycket bekvämt i en möblerad lägenhet med egen TV, dusch, toalett och kök. Havanna-huset är huvudverksamheten och det är där de gemensamma utrymmena finns. Vi serverar måltider på Hillringsberg och alla äter tillsammans i matsalen. Givetvis tar vi hänsyn till allergier och specialkost och klienter har möjlighet att laga egen mat om de vill. Behandlingspersonal (terapeuter och behandlare) och vårdpersonal (sjuksyster och psykiatriker) finns tillgängliga för klientens behov. Personal hjälper och stöttar klienterna i Aktiviteter i det Dagliga Livet (ADL).

Förutom matsal finns det flera andra gemensamma utrymmen:

Träningsboendet Näset ligger en kilometer bort från huvudverksamheten, där bor klienterna i egna, möblerade lägenheter. På Näset är den individuella behandlingen strukturerad mer tydligt efter ADL och vi lotsar våra klienter in i den funktion och förmåga som behövs för ett självständigt liv, samtidigt som de fortsätter i terapi och deltar i gemensamma aktiviteter.

Behandling

Hillringsbergs Rehabcenter arbetar in-house då vi har samlat all nödvändig kompetens för effektiv vård och behandling i ett tätt arbetande team. Teamet består av psykiatriker, sjuksköterska, psykolog (KBT, ACT), KBT-terapeut (schematerapi, mindfulness), socialpedagog (ÅP) och behandlingsassistenter. Vi erbjuder medicinsk psykiatrisk behandling, Kognitiv beteendeterapi (KBT, ACT), Återfallsprevention (ÅP), Motiverande samtal (MI) och mindfulness. Hillringsberg är ett litet behandlingshem som arbetar oerhört personaltätt med har dubbelt så många anställda som klienter. Vi ser till individens individuella behov och arbetar främst med ett lågaffektivt bemötande.

Månadsrapportering

På Hillringsbergs behandlingshem värnar vi givetvis om relationen med våra klienters socialsekreterare. Vi förstår vikten av uppriktig information och öppen kommunikation med handläggare för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi är därför noga med att ha en löpande uppdatering av alla klienters genomförandeplaner, journalföring samt månadsrapportering.

Samarbete

Vi tror starkt på samarbete mellan kommuner, regioner och kriminalvården. Vi agerar som en brygga mellan våra klienter och andra instanser och hjälper till så att kommunikationen flyter på. Vi hjälper våra klienter att förstå de beslut som fattas kring dem och stöttar dem i att framföra sina behov och åsikter till berörda.

Skuldrådgivning

Som en del av rehabiliteringen av våra klienter erbjuder vi hjälp i hur man sköter sin ekonomi. Hillringsbergs Rehabcenter arbetar tillsammans med klienten och experter inom ekonomi samt ger stöd och råd kring vardagsekonomin. I de fall klienten är aktuell för skuldsanering hjälper vi klienten med ansökan hos Kronofogden.

Aktiviteter

På behandlingshemmet utförs en mängd olika aktiviteter som klienterna får delta i eller se på om de vill. Naturen runt Hillringsberg är mycket vacker och vi försöker utföra så många aktiviteter som möjligt i utomhus. Hillringsberg är väldigt personaltätt så aktiviteterna kan utföras individuellt eller i mindre grupper om två eller tre klienter.

De aktiviteter vi erbjuder:

Trivselregler

När klienter flyttar in på Hillringsbergs Rehabcenter går vi igenom ett kontrakt med trivselregler som klienten får skriva under. Det är regler för att skapa gemensam trygghet och tydlighet för klienterna att förhålla sig till. Klienter och personal på Hillringsberg behandlar varandra med ömsesidig respekt och vi har nolltolerans för alkohol, droger och mobbning.

I kontraktet godkänner klienten även att personal får gå igenom klientens packning i samband med inflyttning samt efter eventuella utflykter.