Vad vore vi utan våra medarbetare

Det är vår personal som utgör kärnan i vår verksamhet. Utöver psykiatriker, verksamhetschef och leg. sjuksköterska arbetar här även beteendevetare, behandlingsassistenter, mentalskötare och undersköterskor med psykiatrisk fördjupning.

Lennart Edström

Lennart har den fina förmågan att skapa lugn, trygghet och öppenhet i mötet med varje klient. Han har tidigare arbetat som cheföverläkare och är en av Sveriges mest erfarna läkare inom området. Lennart leder det medicinska arbetet med våra klienter, han undervisar och handleder alla medarbetar på vårt HVB-hemmet.

Föreståndare
Psykiatriker
Psykolog