Till dig som har en närstående på
behandlingshem för missbruk.

För dig som anhörig är det viktigt att du känner dig trygg med vården vi på Hillringsberg Behandlingshem ger din närstående. Vi värnar oerhört mycket om kontakten med våra klienters anhöriga och ser er som en viktig del i våra klienters välbefinnande. Många klienter som kommer till oss har tappat kontakten med flera personer i sitt liv på grund av sitt missbruk. Det glädjer oss något enormt när behandlingen ger resultat och klienten börjar må tillräckligt bra för att ta upp kontakten igen med närstående. Flera av våra klienter bygger upp fina relationer med familj och vänner när de får den hjälpen de behöver.

Vi uppmuntrar till kontakt mellan dig som anhörig och närstående boende hos oss. Klienterna får ha mobiltelefoner och egna datorer men det går också att nå dem via vår huvudtelefon. Du får gärna besöka din närstående och vistas på Hillringsberg Behandlingshem tillsammans med personal eller själva. Vi har flera aktiviteter och gemensamma utrymmen ni kan träffas i. Om ni vill träffas på en annan plats kan personalen skjutsa dit klienten och vara med på mötet. Personalen behöver veta i förväg om ni vill besöka någon av våra klienter så vi kan förbereda och planera inför besöket.

Hur kan du hjälpa som anhörig

Som anhörig kan det vara svårt att se en närstående befinna sig i ett missbruk. Det kan kännas hopplöst, frustrerande och oroande. Som anhörig är det viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få och att ett missbruk är möjligt att bli frisk ifrån. Det är också viktigt att komma ihåg att det aldrig är ditt fel att en närstående till dig missbrukar. Nedan följer en lista på saker som du kan göra som anhörig, både för dig själv och för din närstående.

1

Kontakta socialtjänsten

Hillringsberg tar tyvärr inte emot privata placeringar, vi tar endast emot placeringar från kommuner. Om du är orolig för en närstående till dig uppmanar vi dig att kontakta socialtjänsten för att genom deras hjälp få en placering till den som är i behov av psykiatrisk vård och missbruksvård. Alla kommuner har en skyldighet att hjälpa personer som behöver hjälp. Du kan också göra en orosanmälan till socialtjänsten om du är rädd för att en närstående far allvarligt illa av sitt mående eller ett missbruk.

2

Samla information

Ta reda på, utöver sitt beroende, ifall din närstående också har neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykiska sjukdomar. Genom att förstå hur beroende fungerar och hur det påverkar personen som är beroende kan missbruket kännas enklare att hantera. Om du har en närstående som vårdas hos oss på Hillringsberg kan vi svara på dina frågor om alkohol-och drogmissbruk. Detsamma gäller neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykiska sjukdomar.

3

Våga söka hjälp

Genom att förstå hur beroende fungerar och hur det påverkar personen som är beroende kan missbruket kännas enklare att hantera. Om du har en närstående som vårdas hos oss på Hillringsberg Behandlingshem kan vi svara på dina frågor om alkohol-och drogmissbruk. Detsamma gäller neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykiska sjukdomar.

3

Inte möjliggöra

HSom anhörig är det inte alltid lätt att se skillnad på medkänsla och möjliggörande. Mångas första instinkt är att hjälpa någon man bryr sig om med pengar, mat, stöd eller boende om de har det svårt. I de flesta fall kan detta i förlängningen leda till att man möjliggör för sin närstående att fortsätta missbruka, även om det inte är meningen. Det är ofta först när den beroende får ta konsekvenser för sitt agerande som de kan förstå att de behöver hjälp.

4

Använd medkänsla

Det kan kännas otroligt skamfullt att befinna sig i ett missbruk och det är därför viktigt för anhöriga att använda sig av medkänsla när missbruket ska konfronteras. Tydlig kommunikation och omsorg ökar motivationen för att tillfriskna. Utan stöd är det vanligt att känna sig isolerad och ensam vilket i sin tur kan leda till ett ännu större missbruk. Som anhörig är det bra att försöka att inte vara dömande och inte skuldbelägga den beroende. Om du visar att du finns där, ställer öppna frågor och lyssnar är det större chans att din närstående vågar öppna upp sig om sitt missbruk.

4

Se till ditt välbefinnande

Det är viktigt att inte glömma sina egna behov i en stund av kris. Se till att ta hand om din egen hälsa och skapa sunda vanor. Att orken finns där bidrar till att man kan hjälpa sin närstående. Sov ordentligt, rör på dig regelbundet och tänk på din kost. För att minska oro och stress är det bra att ägna dig åt saker som skapar livskvalitet.